CA NHẬP LỄ XXXI THƯỜNG NIÊN
Ý: (Tv 37, 22, 23)
Trần Minh

ĐK: Muôn lạy Chúa, xin Ngài đừng bỏ mặc, đừng nỡ xa con (đừng nỡ xa con) Lạy Thiên Chúa Đấng cứu độ con, xin Ngài thương phù trợ chúng con

1/ Lạy Chúa, hãy soi sáng linh hồn con, xin dìu bước con về chốn quê trời, và gìn giữ con không vấp ngã trên đường đời

2/ Lạy Chúa, hãy tha thứ lỗi của con, ban mình máu lương thực dưỡng nuôi hồn, cầu Ngài khứng ban ơn cứu rỗi cho người trần