CA NHẬP LỄ XXX THƯỜNG NIÊN
(Ý: Tv 104; 3, 4)
Trần Minh

ĐK: Từ biển đời trùng khơi xa sóng gió chập chùng, chúng con tìm về bến bình yên nơi Nhà Chúa, tựa nép vào Ngài chúng con dâng hồn xác, thỏa lòng mong ước kiếm tìm sớm hôm

1/ Hãy hoan hỷ mừng vui hỡi những ai khát khao. Hãy hoan hỷ mừng vui hỡi những ai tìm thánh ân Ngài

2/ Hãy tin tưởng cậy trông hỡi những ai chính tâm. Hãy hoan hỷ mừng vui hỡi kẻ nương tựa dũng lực Ngài