LỜI KINH TIỄN MẸ
Hàn Thư Sinh

1. Tâm tình hiệp dâng tiếng hát lời kinh, yêu thương tiễn mẹ về quê. Chia ly vẫy chào dương thế. Hôm nay, đưa mẹ về Quê Linh Thánh. Trông cậy Chúa Cha nhân lành, ban phúc trường sinh.

ĐK. Con phó dâng linh hồn mẹ, con tiến dâng linh hồn mẹ. Như cánh buồm nhẹ trên sông, thuyền tới Nguồn Mạch Sống. Xin Chúa thương linh hồn mẹ, xin Chúa thương linh hồn mẹ. Như đóa hồng đẹp xinh tươi, được Chúa đem về Trời.

2. Trong lòng mẹ con chín tháng đợi mong, thân con chính mẹ cưu mang, thơm ngon sữa mẹ nuôi nấng. Bao năm thân mẹ dầm sương phơi nắng, vai gầy, mắt thâm, lưng còng. Con tiễn mẹ thương.