ĐÂY LÀ CON BÀ
Hàn Thư Sinh


1. Giờ biệt ly, Con nhìn Mẹ khóc. Mẹ nhìn Con, hấp hối sầu đau. Những năm qua, Con ở gần Mẹ. Nay giờ ly biệt, Mẹ sống cùng ai? Ngày Truyền Tin, Mẹ mang thai Chúa. Bên Thập Giá, Mẹ chết theo Con. Chúa gục đầu, ban lời trăn trối. Ơn Cứu Độ, tắt dòng lệ rơi.

ĐK. Trối cho Mẹ: Đây là con Bà. Với nhân thế: Đó là Mẹ con. Trong đau thương, thế gian có Mẹ. Rồi từ đó, Mẹ yêu thế gian.

2. Đường trần gian, giăng đầy cạm bẫy. Lửa tình yêu, sắp tắt từ đây. Chúa ra đi, không nỡ đành tâm. Nhân loại hoang tàn, đời sống lầm than. Người nhờ Mẹ, ủi an thế giới. Mẹ Trời Đất phù giúp muôn dân. Chúa gục đầu, ban lời trăn trối. Ơn Cứu Độ, tắt dòng lệ rơi.