MỪNG CHÚA LÊN TRỜI
Hàn Thư Sinh

1. Cùng hân hoan tôn vinh Chúa đã lên Trời. Nhân thế vui tấu điệu nhạc Khải Hoàn Ca. Tội A-dong gây tan nát kiếp con người. Nay Chúa Con thương nhân loại, mở Nước Trời.

ĐK. Chúa đã lên Trời tung ánh quang phục sinh. Chúa về Thiên Cung để dẫn đường soi lối. Chúa đã lên Trời cho thế gian niềm tin. Chúa về Thiên Cung để ban phúc trường sinh.

KẾT:

Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia.

2. Trần gian ơi! Quê hương mới ở trên Trời. Không đớn đau, lão, bệnh, tử, lẫn sầu thương. Hãy hăng say ưu tiên kiếm Nước Thiên Đường. Nơi Chúa Cha ban ân thưởng người tốt lành.