HÃY SẴN SÀNG
Hàn Thư Sinh

1/ Bóng tối kinh hoàng vùi trái đất. Tội gieo tang tóc, sầu thế nhân. Ngôi Lời xuống thế trong khó nghèo. Cứu độ thế giới khỏi trầm luân. Hãy sẵn sàng mang đèn thắp sáng. Chúa hiện ra trong ngày vinh thắng. Công lý soi, người tốt thưởng công. Trên Nước Trời, hưởng phúc vinh quang.

2/ Chín tháng trông đợi, Mẹ sinh Chúa. Từ khi Thiên sứ truyền báo tin. Dân hằng trông ngóng ơn cứu độ. Chúa Trời giáng thế đổ hồng ân. Hãy sẵn sàng chong đèn canh thức. Chúa về đây, không gọi, không báo. Ơn phúc ban đầy tớ cần chuyên. Con hát mừng Tình Chúa thương yêu.

3/ Hãy đứng nghiêm chỉnh hồn trong sáng. Trời mây cao vút đầu ngước lên. Xin nguồn thánh đức mưa đất lành. Gió mùa kết trái, trổ đầy bông. Hãy sửa đường ngay hàng quang lối. Sống cậy tin tôn thờ Thiên Chúa. Xin đoái thương xử xét rộng tay. Con chúc tụng Tình Chúa bao la.