CÂY VIẾT CHÌ NHỎ
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh


1. Con muốn là cây viết chì nhỏ trong bàn tay của Chúa. Để Chúa viết lên bài tình ca trong trái tim đã thành chai đá. Để Chúa viết những lời yêu thương trên những trang đời sống vô thường.

ĐK. Tình yêu là hoa trái trong mọi mùa. Tình yêu là trái chín trong tầm tay. Hãy thu gom mùa yêu trong cuộc sống mỗi ngày. Hãy thu gom mùa yêu để cuộc sống trĩu ngọt thương yêu.

2. Con muốn là cây viết chì nhỏ trong bàn tay của Chúa. Để Chúa vẽ con đường thẳng ngay trong trái tim lạc đường sai trái. Để Chúa vẽ cõi trời thênh thang trong đáy tim vực tối lan tràn.

3. Con muốn là cây viết chì nhỏ trong bàn tay của Chúa. Để Chúa vẽ khung trời bình yên cho những nơi hoang tàn chinh chiến. Để Chúa vẽ khung trời an vui cho những nơi đời vắng nụ cười.

4. Con muốn là cây viết chì nhỏ trong bàn tay của Chúa. Để Chúa viết bao điều huyền siêu trong trái tim khô cằn héo úa. Để Chúa viết lên niềm tin yêu trong trái tim sầu úa tiêu điều.