THÁNH PHAOLÔ
Lm. Kim Long

ĐK: Cất tiếng ca vang trời mừng Thánh Phao-lô Tông Đồ. Lòng mến Chúa dạt dào thúc bách trong tâm hồn nào ngơi. Đi ngàn phương giúp trần đời tin nhận Con Chúa làm người. Nhiệt thành tiến bước dù gặp những khốn cực mọi nơi.

1. Xưa từng quất ngựa truy nã Chúa, nhưng được Chúa thứ tha biến Người thành Tông Đồ dân ngoại. Từ đó Người nhiệt tâm tận hiến cả đời phụng sự Chúa, đem Chúa đến cho mọi nơi.

2. Trong cuộc sống nhiều khi yếu đuối, xin Người giúp vững tâm biết tìm về hối hận lỗi lầm. Nguyện xin được lòng Tin Cậy Mến kiên cường trọn cuộc sống luôn biết rắc gieo tình thương.