TIẾNG HÁT TỪ BELEM
Lm. Nguyễn Duy


ĐK. Niềm đợi chờ ngàn năm đã qua chợt một ngày hòa chung tiếng ca. Nơi Be-lem đó nơi Be-lem đó. Tiếng Lời ca vang trời niềm vui an bình tiếng lời ca sáng ngời mùa xuân ân tình. Ngôi Này Hai Hài vừa Nhi hạ mới sinh sinh Be-lem ngợp ơn thánh. Ôi Bê-lem gọi bao tấm lòng trong tin yêu hòa câu hát mừng: Ngợi khen Thiên Chúa.

1. Từ những thời xa xưa hoang dại và đến tận cùng giòng nhân thế. Luôn mơ ước Ngôi Lời hạ sinh xin Con Chúa cứu độ trần gian.

2. Từ khắp mọi nơi trên địa cầu cùng ngước nhìn về miền yêu dấu. Be-lem hỡi giang rộng vòng tay cho nhân thế quy tụ về đây.

3. Từ những ngọn cây bên con đường cả đến rừng già vội lên tiếng. Loan tin Chúa giáng trần vì yêu cho xanh thắm chân trời tình thương.