BÀI CA CỦA MÔSÊ (Dnl 32, 1-14)
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Trời cao lắng tai nghe lời tôi sắp kể. Đất hãy nghe cho tường lời lẽ miệng tôi. Giáo huấn tôi như giọt mưa thánh thót, lời tôi dạy tựa sương mát nhỏ sa. Như mưa rơi, rơi trên nội cỏ, như mưa đổ, đổ xuống đồng xanh.

ĐK. Trời hãy lắng tai! Trời hãy lắng tai và đất hãy lắng nghe những lời tôi nói. Trời hãy lắng tai! Trời hãy lắng tai và đất hãy lắng nghe những lời giáo huấn của tôi.

2. Tình thương Chúa khoan nhân hằng luôn ấp ủ. Đấng Tối Cao giữ gìn từng phút chẳng ngơi. Bánh Man-na trên từng không rớt xuống, mật ong rừng từ khe đá chảy ra. Chăn dân riêng như người mục tử đưa chiên vào vùng đất cỏ non.

3. Tựa như cánh chim bay vòng quanh giữ tổ, giống giữ con ngươi mình Ngài quyết chở che. Cõng trên vai tung mình trong cánh gió, xoải chân trời Ngài đỡ lấy đời ta. Cho ăn no hoa màu tuyệt hảo cho say mềm từng hớp rượu ngon.