DIỆU CA
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Hãy dắt em theo chàng! Chàng ơi! Hãy dắt em đi. Chàng ơi! Hãy dắt em đi, chàng ơi! Hãy dắt em đi. Đi về vùng cỏ non, đi về thung lũng hồng, đi về bên suối ngọt tình mơ. Chàng hỡi! Mùa xuân đến rồi, mùa xuân réo gọi. Chàng ơi! Hãy đến bên em nhìn nắng xuân êm, nhìn gió xuân lên trên đồi. Chàng ơi! Mùa xuân đến rồi, mùa xuân réo gọi. Hãy dắt em! Hãy dắt em về miền ước mơ.

2. Hãy đến bên anh nào! Bồ câu hãy đến bên anh. Để nghe nắng lướt qua nhanh, để nghe tiếng hát lênh đênh. Ngọt ngào màu nắng xuân xạc xào cơn gió nhẹ bên ngàn hoa bướm đẹp tình quê. Nàng hỡi! Mùa xuân hé cười, mùa xuân đón mời. Nàng ơi! Hãy đến bên anh nhìn nắng xuân xanh, nhìn gió mông mênh trên đồi. Nàng ơi! Mùa xuân hé cười, mùa xuân đón mời. Hãy đến mau! Hãy đến mau bạn tình dấu yêu.

3. Hãy chúc khen Danh Ngài! Bạn ơi! Hãy hát vang lên. Lời ca cám mến ơn trên, tình thương Chúa quá vô biên. Cho mình gặp gỡ nhau, cho mình chung lối mộng, cho mình xây đắp một đường mơ. Nguyện Chúa đổ muôn phúc lành, đổ ơn thánh tình. Từ đây nguyện kính dâng Cha từ ái bao la ngàn khúc hoan ca chan hòa. Ngài ơi! Dủ thương chúc lành, dủ thương đoái nhìn. Nguyện Chúa thương! Nguyện Chúa thương đổ ngàn phước ơn.