TÌNH YÊU GIÁNG SINH
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Gió mang đến tin lành: vì yêu Chúa sinh xuống trần. Giữa hang đá cơ hàn Hài Nhi giơ bàn tay đón. Ai đang sống bôn ba về đây Thiên Chúa bên ta. Tháng năm dẫu phôi pha tình yêu Chúa luôn chan hòa.

ĐK. Be-lem đêm đông giá Chúa sinh ra, cho con niềm tin sáng bao la. Đêm nay chính Ngôi Lời mang thân xác con người. Nhân gian đón tin vui tình yêu giáng sinh cho đời.

2. Tiếng chuông báo ơn trời màn đêm ánh sao sáng ngời. Đón Con Chúa ra đời ngàn sao tưng bừng soi lối. Vang trên cõi cao xa ngàn muôn thiên sứ hoan ca: "Sáng danh Chúa trên cao bình an những ai ngay lành".

3. Có dăm chú mục đồng được tin Chúa sinh xuống trần. Đến hang đá đơn hèn thờ lạy Ngôi Lời giáng thế. Con dâng Chúa con tim để nên hang đá đơn hèn. Đón Thiên Chúa Ngôi Hai ở chung với con đêm ngày.

4. Đốt lên nén hương lòng tạ ơn Chúa yêu thế trần. Đến mang kiếp con người sẻ chia thân phận yếu đuối. Vang lên khúc tân ca: Tình yêu Thiên Chúa bao la. Chốn rơm rác tanh hôi hạ sinh chính Con Vua Trời.