BÀI CA TRI ƠN
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Bao nhiêu năm trôi qua con được sống trong ân tình Ngài. Bao nhiêu năm trôi qua ân tình Chúa theo con miệt mài. Chúa dẫn đường chỉ lối để đời con vững bước bình an. Chúa dẫn đường chỉ lối để đời luôn sống trong yên hàn.

ĐK. Tình Chúa theo con một đời không nghỉ ngơi. Tình Chúa cho con đầy tràn không lúc vơi. Tình Chúa bao la ngàn đời không đổi dời. Tình Chúa muôn đời dạt dào tựa biển khơi.

2. Bao nhiêu năm lênh đênh con chỉ biết tin nơi mình Ngài. Bao nhiêu năm truân chuyên con chỉ biết trông nơi tình Ngài. Chúa mãi là bến đỗ dù thuyền con giông bão bủa vây. Chúa mãi là bến sống dù lòng con lúc vơi khi đầy.

3. Bao ơn thiêng Cha ban con nguyện sẽ tri ân trọn đời. Con xin dâng con tim như bài hát thay cho ngàn lời. Biết lấy gì báo đáp ngàn hồng ân Chúa đã tặng ban? Xin suốt đời hiến tế để thực thi ý Cha vẹn toàn.