LÒNG CON ĐÃ SẴN SÀNG
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Lòng con đã sẵn sàng Chúa ơi! Để cất lời ca cất lời ca tụng danh Chúa. Lòng con đã sẵn sàng Chúa ơi! Để cất lời ca cất lời ca tụng suốt đời.

ĐK. Hãy cất lên lời hát hỡi núi non điệp trùng. Hãy cất lên lời hát ngàn sao sáng tưng bừng. Hãy cất lên lời hát nắng sớm trên nương đồi. Hãy cất lên lời hát gió sóng nơi trùng khơi.

2. Lòng con đã sẵn sàng Chúa ơi! Từ lúc bình minh nắng hồng soi rọi muôn lối. Lòng con đã sẵn sàng Chúa ơi! Để cất lời kinh cảm tạ ơn Ngài giữ gìn.

3. Đàn ơi! Hãy sẵn sàng tấu lên cùng với ngàn dân cất lời ca tụng cảm mến. Vì bao những ơn lành Chúa ban đổ xuống đời ta phúc lộc chan hòa đất trời.

4. Đời con biết lấy gì Chúa ơi! Để đắp đền cho những lần xa lìa nhan thánh. Chạy theo những danh vọng chóng qua, chẳng biết nhận ra phúc thật đó là Nước Trời.