KINH CHIỀU
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

ĐK. Bóng chiều đang dần buông Chúa ơi sương xuống rồi bóng đêm xa khuất trời. Xin ở lại thôi.

1. Là viễn khách trên đường tới nơi quê trời bơ vơ tấm thân mồ côi không phương hướng chi Ngài ơi! Ngài hãy đến cùng con những khi chiều rơi dạy con lối đi Ngài ơi vượt qua tăm tối cuộc đời.

2. Thuyền xa bến đi lạc giữa khơi muôn trùng lênh đênh giữa nơi cuồng phong mênh mông sóng cao chập chùng. Ngài hãy đến chỉ con hướng đi bình yên chỉ con tới nơi biển êm để con vững lái đưa thuyền.

3. Đời viễn xứ lưu lạc chốn xa quê người ngu ngơ mỗi khi chiều rơi đăm đăm mắt trông vời vợi. Ngài hãy đến cùng con mỗi khi chiều rơi ủi an đỡ nâng Ngài ơi dạy con ngước mắt lên Trời.