TRONG TÌNH YÊU BA NGÔI
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

ĐK: Trong tình yêu Thiên Chúa chúng ta hợp nhất yêu thương. Được chìm sâu trong cung lòng Thiên Chúa, hòa quyện lấy ơn thánh thiêng. Cùng tâm đầu ý hợp, chung một lòng một ý hướng về Ba Ngôi uy quyền một tình yêu, một niềm tin.

1. Nguyện xin Chúa cho chúng ta nên một để ra đi đem tin vui đến cho buôn làng. Rằng Thiên Chúa đã yêu thương con người mà xuống thế và chịu chết vì yêu ta.

2. Cùng hiệp nhất trong mến thương chan hòa và hân hoan vui ra đi rắc gieo Tin Mừng. Ngàn nương rẫy sẽ xanh tươi ân lộc nhờ mưa móc của ơn thánh từ Ba Ngôi.