THẦY LÀ CÂY NHO (Ga 15, 1-8)
Lm. La Thập Tự

1. Thầy là cây nho và Cha Thầy là người trồng nho. Ai không ở trong Thầy thì sẽ vứt ra ngoài rồi nó khô héo đi được đem đi đốt. Nếu con ở trong thầy con muốn xin gì cứ xin sẽ được.

ĐK. Ôi con được kết hợp với Chúa. Như nhành nho liền với thân nho Chúa ôi! Cho xanh tươi sum sê trên cành hoa trái. Cho con nay sẽ là môn sinh của Thầy.

2. Ngài là cây nho và Cha Ngài là người trồng nho. Ai đang sống cho Ngài cuộc sống sẽ dâng tràn, hạnh phúc như nhánh nho đầy bao hoa trái. Hãy náu thân ở trong Ngài năm tháng trong đời sống trong an bình.

3. Ngài là cây nho và Cha Ngài là người trồng nho. Ai không mến Giáo Hội từ khước suối cứu độ, thì sẽ như nhánh khô chẳng sinh hoa trái. Nếu cách ly Giáo Hội Ngài, tuy sống tinh tuyền chẳng mong ơn lành.

4. Ngài là cây nho và Cha Ngài là người trồng nho. Ai tin mến Cha Ngài là hãy kính yêu Ngài chịu chết bao đớn đau vì yêu nhân thế. Hãy, hãy yêu hãy yêu hoài như Chúa yêu người chết treo thập hình.