ĐỜI ĐÔI LỨA BÊN M
Lm. La Thập Tự

1. Hai chúng con giờ đây nên một đến trước ngai Mẹ thành tâm kêu khấn. Xin cho người anh con yêu hôm nay luôn trung thành cuộc sống thủy chung. Xin cho người em con yêu hôm nay vững niềm tin theo Chúa đến cùng. Để ngày mai dìu nhau về bến thiên đàng.

ĐK. Mẹ ơi! Đời đôi lứa sẽ đầy hồng ân nếu có Mẹ luôn ở bên mình trào dâng hạnh phúc gia đình. Mẹ ơi! Mẹ thương chúc phúc cho đời chúng con trọn nghĩa yêu thương vai kề sát vai dìu bước nhau đi gian khó coi thường.

2. Hai chúng con thành tâm dâng Mẹ xác với linh hồn ngợp bao vui sướng. Xin cho người anh con yêu hôm nay nêu gương lành cuộc sống người cha. Xin cho người em con yêu hôm nay giống Mẹ xưa yêu Chúa đậm đà. Để ngày mai đời luôn hạnh phúc chan hòa.