XIN THỔI VÀO CON
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Xin thổi vào con hơi thở của Chúa. Để biến đời con thành con người mới. Để biến tim con thành quả tim mới. Để con thực thi ý Chúa trong cuộc đời.

ĐK: Xin biến đổi con, xin biến đổi con. Để con được ơn thánh hiến mỗi ngày. Để con trở nên giống Chúa mỗi ngày. Để cả đời mình thuộc về Chúa thôi.

2. Xin thổi vào con hơi thở của Chúa. Để trí lòng con được nên sạch sẽ. Để ước mơ con hợp cùng thiên ý. Để tâm hồn con lấp lánh như sao trời.

3. Xin thổi vào con hơi thở của Chúa. Để biến đời con trở nên của lễ. Để cõi nhân gian trở thành hy tế. Để chung hiệp dâng hiến lễ trên bàn thờ.

4. Xin thổi vào con hơi thở của Chúa. Thổi sức Thần Linh vào con người cũ. Để hóa thân con thành một người mới. Để nên một trong cõi thánh thiêng nhiệm mầu.