HÃY DỌN ĐƯỜNG
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh


1. Đời sống có khoảng tối để che lấp sai lầm. Đời sống có đồi cao hay dương dương tự đắc. Đời sống có vực sâu tham lam lấp không đầy. Đời sống có đường cong ham buôn bán hư danh.

ĐK. Hãy dọn đường cho Chúa vực sâu lấp cho đầy. Đồi cao mau bạt xuống đường cong uốn cho ngay. Hãy dọn đường cho Chúa vùng tối hãy chong đèn. Rọi soi trong tâm trí loại hết những u mê.

2. Đời sống có khoảng trống phù vân lấp không đầy. Đời sống có khoảng không đam mê không phủ kín. Đời sống vướng lợi danh bon chen giữa vô vọng. Đời sống không tình yêu không ai dám trao ban.

3. Lời Chúa như đèn sáng rọi soi những mê lầm. Lời Chúa giống hải đăng soi đêm đen mù tối. Lời Chúa con đường đi cho ai biết kiếm tìm. Lời Chúa mang bình an cho ai biết yêu thương.