HÃY MỞ LÒNG RA
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Chúa gõ cửa lòng con vào những khi không ngờ. Chúa gõ cửa lòng con một đêm nào con không biết. Chúa đứng chờ ngoài hiên con đóng cửa lặng im. Chúa gõ cửa lòng con lòng khóa then im lìm.

ĐK. Hãy mở lòng ra cho Chúa ngự vào! Hãy luôn sẵn sàng chờ khi Chúa đến. Hãy mở lòng ra! Hãy mở lòng ra!

2. Chúa mãi còn tìm con để dắt con quay về. Tháng ngóng ngày chờ mong dù con lạc xa quên Chúa. Chúa mãi còn tìm con cho dẫu tình lạnh câm. Chúa mãi còn tìm con dù nắng mưa không sờn.

3. Chúa vẫn chờ đợi con chờ suốt năm canh dài. Chúa vẫn chờ đợi con dù con thờ ơ xa lánh. Chúa vẫn chờ đợi con, con ngoảnh mặt làm ngơ. Chúa vẫn chờ đợi con, chờ mãi trong mỏi mòn.