CANH THỨC
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Bình minh tìm thấy con đang sẵn sàng chờ đón Chúa. Bình minh tìm thấy con đang sẵn sàng chờ đón Ngài. Con thao thức suốt đêm trường luôn ngóng chờ lời Chúa hứa. Từ hừng đông trong nắng mai hồn con đã sẵn sàng đón Ngài.

ĐK. Chúa hỡi! Xin viếng thăm. Chúa hỡi! Xin viếng thăm. Này hồn con khao khát Chúa như lính canh mong trời rạng đông. Này hồn con khao khát Chúa như đất khô mong đợi mưa rào.

2. Lòng con hoài ngóng trông khao khát tìm hình bóng Chúa, tựa như là bé thơ luôn ngóng chờ hình bóng mẹ. Như nai khát ước mong tìm nơi có mạch nguồn nước mát thì lòng con luôn khát khao tìm tới Chúa suối ơn phúc lành.

3. Bầy chim mải miết bay khao khát tìm về tổ ấm. Hồn con xoải cánh bay, bay kiếm nguồn hạnh phúc thật. Con khao khát suốt đêm ngày mơ đến ngày diện kiến Chúa để hồn con thôi xuyến xao và thôi lắng lo tìm kiếm hoài