LỄ DÂNG MÙA VỌNG
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Có gì dâng Chúa dù con khát khao dâng về. Cõi lòng tan tác chờ mong Chúa thương vỗ về. Có gì dâng Chúa đời con ngổn ngang bộn bề. Chúa thương đón nhận này đây trái tim não nề.

ĐK. Lòng con chờ mong trời cao đổ sương. Tựa như nai khát tìm nơi suối trong Chúa ơi! Lòng con chờ mong trời cao đổ sương. Chúa ơi, dủ thương đêm ngày con luôn ngóng trông. Khát khao mong chờ mưa nguồn mang Đấng Cứu Tinh.

2. Suốt đời tay trắng dù ơn Chúa luôn tuôn tràn. Suối nguồn ơn phúc đổ trên trái tim khô cằn. Vẫn hoài tay trắng dù ơn Chúa không vơi cạn. Chúa ơi, tha tội vì phung phí bao ơn lành.

3. Suối nguồn thương xót từ nơi thánh tâm tuôn tràn. Vẫn hằng tha thứ dù con nhẫn tâm xúc phạm. Quãng đời tội lỗi giờ con quyết tâm xin chừa. Bước chân quay về tìm theo lối ngay đường lành.