NẾU CON
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Nếu con không nhìn thấy Chúa chỉ vì nắng đã qua nửa trời. Con biết nửa trời bên kia tội làm bóng tối lăn xuống, tội làm bóng tối vây quanh che khuất nẻo về thiên nhan. Nếu con không nhìn thấy Chúa chỉ vì gió cuốn tung bụi mù. Con biết bụi mù con tim sẽ làm mù đôi mắt nhìn. Thì lạy Chúa cứu con thoát nguy, thoát vùng tối tăm. Giữa bao thăng trầm đời con lỡ vương mê lầm, hồn con vết thương tím thâm, niềm tin thuở xưa rớt rụng, lòng con phím tơ đã chùng. Cậy trông ơn Chúa cho con biết đi phương nào thấy đâu nơi gởi trao phận người nhiều vết đau.

2. Nếu con không tìm thấy Chúa chỉ vì lỡ đánh rơi nửa đời. Rơi mất nửa đời thanh xuân miệt mài kiếp sống phiêu lãng, miệt mài sống kiếp bon chen quên mất nẻo về thiên nhan. Nếu con không tìm thấy Chúa chỉ vì mắt đã ra mù lòa. Không thấy cuộc đời bao la Chúa tặng ban như món quà. Thì lạy Chúa giúp con thoát nguy, thoát khỏi bến mê. Sống trong đêm dài đời con tối tăm u hoài chẳng trông thấy ơn Chúa ban, lòng con khúc sông bãi cạn nằm phơi thú vui thấp hèn. Từ nay cương quyết đưa tay hướng trông lên trời đón ơn thiêng ngàn khơi Ngài trải rộng khắp nơi.