ĐỒNG XU NHỎ 2
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Bà góa nghèo cầm hai xu nhỏ bỏ vào trong thùng tiền dâng cúng, trong đền thờ Giê-ru-sa-lem để tỏ lòng tôn thờ Thiên Chúa. Chúa ngồi quan sát từ xa nhưng biết lòng bà bao la, cho hết tài sản đang có để nuôi sống bản thân mình.

ĐK: Chúa biết lòng ta, Chúa biết lòng ta. Đừng so đo tính toán. Có nghĩa gì đâu? Có nghĩa gì đâu? Của phù vân chóng qua đừng phô trương hãnh tiến. Hãy cho hết tấm lòng giàu có là tay không.

2. Nhà thông luật tự cao tự đại cậy là ta hiểu luật thông suốt, luôn tự hào ta đây cao sang vì trọn đời giữ luật Thiên Chúa. Áo thụng xúng xính mọi nơi nhưng tấm lòng thật tham lam, truy bức người nghèo cô thế để vơ vét vào cho mình.

3. Lòng nhắn lòng hãy luôn thức tỉnh đừng tự cao là người đạo đức, chăm chỉ đọc kinh hôm kinh mai và cầu nguyện, xưng tội, xem lễ. Chúa hiểu thấu đáo lòng ta suy xét lòng người sâu xa, nên sống thật thà khiêm tốn là vinh phúc thật cho mình.