LÀM VƯỜN NHO CHÚA (Mt 21, 28-32)
Lm. La Thập Tự

1. Chúa vẫn gọi ta đến làm vườn nho Chúa đây. Như người con cả chối từ sau đó lại đi. Còn người con thứ xin vâng sau đó lại thôi. Ngài vẫn để ta tự do đến với Ngài.

ĐK. Con nay xin đến Chúa ơi. Con nay xin để để làm vườn nho Chúa đây. Vườn nho Chúa là trần gian cùng bao lớp người nài van. Tình thương lấp đầy ủi an cay đắng vỡ tan.

2. Chúa vẫn gọi ta đến làm vườn nho Chúa đây. Bao người vẫn còn chối từ Thiên Chúa quyền uy. Thật lòng không thấy yêu thương Thiên Chúa chở che. Ngài vẫn chờ ta để đem họ trở về.

3. Đôi lúc đời ta nghĩ rằng mình luôn vững tin. Nhưng ngày qua ngày lỗi lầm không tiếng cầu xin. Bề ngoài không có cho ta ơn cứu độ đâu. Mà hãy thật tâm thực thi thánh ý Ngài.

4. Xin Chúa dủ thương đoái nhìn đoàn con thế nhân. Đêm ngày gian khổ kiếm tìm cơm bánh để ăn. Rồi hồn xa thoát quên đi Thiên Chúa tình thương. Ngài hãy cùng con nhịp chân khắp bước đường.