CON MUỐN LÀM CÂY NHO (Mt 21, 33-34)
Lm. La Thập Tự

1. Con muốn làm cây nho trong vườn nho của Chúa. Con muốn làm ngành nho liên kết với chính thân Ngài. Cho mấy mùa thu sang, con vẫn an lòng, cho nắng hong vàng. Rồi ngày mùa sẽ đến, bao nhiêu hân hoan trái nho đầy cành.

ĐK. Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Ngài là viên đá góc tường, Ngài là chứng nhân tình thương. Xin cho con yêu Ngài, như cây liền cành, như chim liền cánh như đồng lúa xanh.

2. Con Chúa vì yêu ta sinh hạ nơi trần thế. Đi giảng dạy mọi nơi nhân thế thống hối trở về. Nhưng lắm người hôm nay đâu biết tin Ngài như Đấng sinh thành. Một lời cầu cùng Chúa, nhân gian tin yêu Chúa luôn đồng hành.

3. Năm tháng ở dương gian lao nhọc trong cuộc sống. Như chiếc thuyền nổi trôi mơ tới bến ước thiên đường. Con có lần mê say vui thú gian trần xa bước chân Ngài. Nhìn lại hồn tự hối, xin Cha khoan nhân thứ tha phạt tội.

4. Con có là chi đâu nơi quyền năng của Chúa. Nhưng Chúa đầy tình thương yêu mến đến chết không nhà. Con lấy gì hôm nay dâng tiến Ngài, dâng tiến cho Ngài. Chỉ một đời nguyện ước, ra đi muôn nơi hát cho tình Ngài