TỪNG BƯỚC THEO NGÀI (Ga 6, 54. 60-69)
Lm. La Thập Tự


1. Con biết theo Ngài là hằng ngày vai mang thập giá. Con biết theo Ngài thì cuộc đời sẽ mãi lìa xa. Từng bước theo Ngài mong gì cuộc sống phồn vinh, mong gì một chút lợi danh, mong gì ngày mai tươi sáng? Dẫu vẫn biết rằng theo Ngài nhiều lúc ê chề. Dẫu vẫn biết rằng theo Ngài trần gian chán chê. Nhưng không theo Ngài con biết theo ai bây giờ? Cho dầu bao nhiêu đắng cay con đây vẫn bước theo Ngài.

ĐK. Bỏ Ngài mà đi con biết theo ai bây giờ? Bỏ ngài mà đi ai ai sẽ cho con sự sống? Bỏ ngài mà đi dầu đời ngập ánh vinh quang. Dầu đời phủ kín cao sang nhưng mai kia vẫn như tro tàn.

2. Con cám ơn Ngài đã một lần cho con sự sống. Con cám ơn Ngài đã dủ tình thắp sáng niềm tin. Từng bước trên đời đêm ngày cuộc sống nổi trôi hay là từng phút đổi thay, con vẫn cậy trông nơi Chúa. Dẫu vẫn biết rằng theo Ngài nhiều khúc đoạn trường. Dẫu vẫn biết rằng theo Ngài sầu đau vấn vương. Nhưng không theo Ngài con biết theo ai bây giờ? Trên đời không ai hứa cho con đây sống mãi muôn đời.

3. Đã có một lần nhìn người đời hôm nay hạnh phúc. Đã có một lần nhìn phận mình sao mãi khổ đau. Quỳ trước nhan Ngài dâng Ngài cuộc sống của con mong Ngài đổ xuống hồng ân, cho đời con không xa Chúa. Dẫu vẫn biết rằng theo Ngài là giống như Ngài. Thánh giá chính là con đường Ngài đã bước đi. Nhưng không theo Ngài con biết theo ai bây giờ? Duy Ngài trên nơi thế gian cho con mãi sống muôn đời.

4. Thao thức đêm trường vì một lần vong ân tình Chúa. Năm tháng quên Ngài cùng dòng đời vui bước đường xa. Từng bước trên đời lo gì cuộc sống ngày mai, suốt đời hạnh phúc kề vai, tâm hồn quên bao tê tái. Kiếp sống thế trần như là một áng mây chiều. Níu kéo tháng ngày vẫn là mồ hoang hắt hiu. Nhưng ai theo Ngài dầu bước đi gieo trong lệ, trở về vai mang lúa thơm mai đây sống mãi muôn đời.

5. Con vẫn tin rằng Ngài là đường cho con lần bước. Con vẫn tin rằng Ngài là đèn soi sáng đời con. Lạy Chúa nhân hiền cho đời con vững niềm tin cho hồn con mãi cậy trông đêm ngày lòng con theo Chúa. Dẫu có thế nào con nguyện cũng bước theo Ngài. Bóng tối phủ đầy bên Ngài trào dâng sướng vui. Ai đi theo Ngài hạnh phúc mai sau trên trời. Duy Ngài trên nơi thế gian cho ta sống mãi muôn đời. ***** Từng bước theo Ngài

PDF
MP3