CHÚA ĐÃ VỀ TRỜI
Thế Thông & Miên Ly

1. Này đoàn con hãy lên đường giảng rao chân lý. Đi khắp nơi đem Phúc Âm cho người nhân thế an vui. Này đoàn con Ta ở cùng đoàn con mãi mãi. Chúa Thánh Linh sẽ sáng soi điều Ta đã dạy bấy nay.

ĐK. Âm vang Thiên Cung hân hoan vui hát ca. Kìa Ngài ngự lên oai phong bên hữu Đức Chúa Cha. Xa xa dáng mây bay mờ lối. Thiên Cung chói ngời khắp trời vui. Này giờ Ngài đăng quang thống trị với quyền năng. Trời cao dương gian say sưa con ngước trông. Này hồn triền miên dạt dào niềm mơ không bến bờ. Đâu đây tiếng Cha như còn đó. Tin yêu vững lòng chớ sợ lo. Chờ ngày về bên Cha, chúa chan niềm vui cõi trời.

2. Này người ơi cớ sao còn lặng nhìn về đâu. Ngơ ngác say theo bóng mây trôi về phủ vây ngất ngây. Này người ơi sao mải nhìn trời mây lãng đãng. Chúa lên cao đến mai sau Ngài sẽ trở lại huy hoàng.

3. Nguyện đời con sống trung thành cậy tin yêu mến. Nên chứng nhân cho Nước Cha giữa đời tăm tối, Chúa ơi! Trời vợi xa, thế nhân còn vương mang oán ghét. Chắp đôi tay thiết tha xin tình Cha dẫn về bến yêu.