CA NHẬP LỄ XXIV THƯỜNG NIÊN
(Ý: Cf Sir 36; 18)
Trần Minh
ĐK: Hiệp lòng hòa ca đoàn con tiến vào nhà Chúa. Xin Thiên Chúa từ nhân nghe lời đoàn con khấn nguyện

1/ Chúng con chung tiếng ca mừng ngợi khen. Nguyện xin Thiên Chúa đỡ nâng và ban ơn an khang, yên bình cho hết thảy con cái của Ngài

2/ Chúa ơi đoàn con đêm ngày đợi trông. Nguyện xin Thiên Chúa ùi an và ban ơn khôn ngoan trung thành cho các vị ngôn sứ của Ngài