CA NHẬP LỄ XXII THƯỜNG NIÊN
(Ý: Tv 85; 3,5)
Trần Minh

ĐK: Xin dủ lòng thương con Chúa ơi, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. Chúa nhân hậu khoan hồng, Ngài giàu tình yêu thương với mọi kẻ kêu xin

TK: Mọi sự lành nơi con đều do chính bởi Thiên Chúa, xin Chúa giữ gìn chăm nom để con thêm lòng kính tin