CA NHẬP LỄ XVIII THƯỜNG NIÊN
(Ý: Tv 69; 2,6)
Trần Minh


ĐK: Lạy Chúa Trời xin đến giúp con, muôn lạy Chúa xin mau phù trợ, con cúi đầu tha thiết nài van, muôn lạy Chúa xin đừng trì hoãn

1/ Lạy Chúa, Đấng dựng nên con, xin yêu thương và hướng dẫn con

2/ Lạy Chúa Đấng giải thoát con, xin ban ơn đổi mới chúng con