CA NHẬP LỄ XV THƯỜNG NIÊN
(Ý: Tv 16; 15)
Trần Minh


ĐK: Lạy Chúa trên đường đời tăm tối nguy nan, con có Chúa là ngọn đèn soi sáng. Cho con biết sống công minh chính trực, để được Chúa Trời cho diện kiến thánh nhan

1/ Xin Chúa thương dắt đưa người lạc bước lầm đường, tỉnh cơn mê trở về nẻo chính đường ngay, sống trọn vẹn danh xưng Kitô hữu, thắp niềm tin yêu giữa chốn gian trần

2/ Xin giúp con suốt đêm ngày trên nẻo đường đời, tẩy ô nhơ giữ hồn mãi mãi sạch trong, phút được gặp thiên nhan khi tỉnh thức, thỏa niềm trông mong diện kiến Chúa Trời