AI CŨNG BIẾT
Lm. Pet Huy Hoàng


1/ Ai cũng biết phận người vắn vỏi mà lại sống như đời rất dài, đâu biết rằng có thể hôm nay con kết thúc cuộc đời trần thế. Ai cũng biết sinh quý tử quy, nhưng mấy ai lo phút trở về. Xin cứu con khỏi trí u mê, lời Chúa gọi để tâm lắng nghe

ĐK: Đời con là như một dòng sông luôn từng phút trôi về biển rộng. Ước được về quê trời hằng sống. Hãy thực thi lời của Tin Mừng

2/ Ai cũng biết trần đời vô thường mà lại sống như là vĩnh hằng, khi thấy người chối bỏ quay lưng con oán trách hận thù giận ghét. Ai cũng biết nhân thế mỏng manh, nay tín trung mai đã bội bạc. Con khấn xin Ngài xót thương con để mỗi ngày niềm tin sáng hơn

3/ Con đang sống ở trần thế này, từng ngày bước đi về cuối đời, nơi thế trần tất cả mong manh không có phút nào là bền vững. Nơi Chúa sẽ không có đổi thay, trong Chúa có sự sống đời đời. Con ước mong hạnh phúc khôn vơi thì vững tin vào Chúa suốt đời

4/ Ai cũng biết là người trên đời phận hèn yếu mang nhiều lỗi tội. Xin nhớ lời Chúa cầu xin Cha: tha thứ hết tội người lầm lỡ. Con muốn sống bên Chúa từ nhân luôn sống theo lời Chúa truyền dạy, khi tấm thân nằm xuống xuôi tay được Chúa ban thưởng công dư đầy