BÀI CA THIẾU NHI THÁNH THỂ
Kim Đường


ĐK: Yêu thương gọi mời đoàn con đáp tình yêu Chúa. Giê-su Thánh Thể nguồn suối ơn thiêng chan hòa. Đơn sơ chân thành tuổi thơ vui tươi hòa ca. Hồng ân Chúa Trời truyền loan khắp nơi gần xa.

1. Con xin dâng ngày mỗi sáng bao ước mơ. Tin yêu tôn thờ sùng kính Mình Thánh Chúa. Bác ái dịu dàng gương sáng xứng danh Tông Đồ. Thiếu Nhi Thánh Thể là dễ thương hồn nhiên.

2. Hy sinh quên mình vì Chúa con kính dâng. Vâng nghe cha mẹ, lời anh chị tuân giữ. Cố gắng học hành, ăn nói đơn sơ chân thành. Thiếu Nhi Thánh Thể là đóa hoa nở tươi.