BƯỚC TỬ HÙNG
Đinh Công LýĐK: Những bước chân, những bước chân các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Ôi những bước chân, ôi những bước chân). Đã hiên ngang, đã hiên ngang ra giữa pháp trường (Ôi những bước chân, ôi những bước chân). Cho dù phải chết hy sinh vẫn mang thân chiến đấu đến cùng. Chiến đấu đến cùng luôn xông pha, luôn xông pha. Giọt máu anh hùng nay vẫn còn đó vẫn in sâu, vẫn in sâu trong tâm hồn dân Việt. Mọi nhà hằng noi theo tấm hy sinh của anh hùng Việt Nam.

1. Mang bao công chiến thắng cho nước Nam được sống vinh tồn. Gian nan trong nguy khốn thế các Ngài vẫn quyết lòng son. Ra đi trong trí kiên cường quyết sống luôn giữ lập trường. Cho muôn dân nối bước đường một tình thương sáng ngời.

2. Nay hoa sương nở thắm muôn sắc hương đượm nét ân tình. Mong cơn mưa ơn thánh hãy tưới gội mầm sống bình an. Cây yêu thương nở sáng ngời nếu đức tin của muôn người. Như cây xanh lá tốt được người trồng trong đất lành.

3. Ai ra đi gieo giống cho lúa thơm trổ bông trên đồng? Bao công lao các Thánh đã quên mình vì chính lòng dân. Lúa chín khô héo trên đồng vẫn thiếu bao lớp thợ gặt. Chung tay nhau hái sáu chục hoặc một trăm lúa vàng.