ĐÊM THANH BÌNH
Ngọc Linh


Đêm nay đêm thanh bình đêm hạnh phúc vô biên. Đêm nay đêm ân tình đêm trời đất giao duyên. Đêm nay đêm cứu độ đêm nay đêm Ngôi Lời sinh nơi Bê-lem giữa mùa đông tuyết sương. Đêm nay đêm Thiên Thần vang lời hát yêu thương. Đêm nay đêm sao trời chiếu tỏa khắp thinh không. Đêm nay đêm sinh nhật đêm nay đêm Ngôi Lời bỏ trời cao xuống làm con người.

Hài Nhi Giê-su đang ngon giấc mộng lành bên Mẹ hiền và Cha yêu ngắm xem. Tung hô Chúa các Chúa Vua Bình An một vì Vua không vương miện ngai vàng.

Đêm nay đêm hy vọng cho người sống yêu thương. Đêm nay đêm ân lộc cho tình mến dâng hương. Đêm nay đêm vinh hiển đêm nay đêm an lành khắp mọi phương thắm xanh Trời Hồng Ân.