TÌNH KHÚC HIẾN DÂNG
Lm. Ánh Đăng


Xin dâng về Cha tiếng ca êm đềm (Dâng về Cha tiếng ca êm đềm) Xin dâng về Cha tình thắm tơ duyên (Dâng về Cha thắm tươi tơ duyên). Xin dâng về Cha bài ca dâng hiến khi tình này còn sáng trinh nguyên khi lòng này hòa chan trìu mến (Tình dâng hiến chứa chan trìu mến). Xin dâng về Cha tiếng ca u hoài (Dâng về Cha tiếng ca u hoài). Xin dâng về Cha tình ngỡ chua cay (Dâng về Cha đắng đót chua cay). Xin dâng về Cha lời kinh sám hối khi tình này một thoáng xa xôi khi lòng này chợt thấy đơn côi (Lòng đơn côi xót xa tim người).

Xin dâng về Cha trọn kiếp sống con người. Bao nhiêu buồn vui, giàu sang hay khó nghèo. Xin dâng về Cha này Thánh Giá cuộc đời, ôm ấp bao sướng vui vì hạnh phúc con người. Xin Cha nhận cho lễ dâng tôn thờ (Cha nhận cho lễ dâng tôn thờ). Xin Cha nhận cho nguyện ước đơn sơ (Cha nhận cho ước mơ đơn sơ). Cho nhân loại con hồng ân tha thứ quên đời này một kiếp hư vô hướng về nguồn hạnh phúc thiên thu (về nhà Cha phúc vinh muôn đời).