CÓ VÀ KHÔNG
Lm. Pet Huy Hoàng


1/ Có nhiều tiền bạc con mua được nhiều thứ, nhưng không mua được hạnh phúc vĩnh hằng. Có nhiều uy quyền có thể sai khiến nhiều người, nhưng con không thể ngăn được thần chết kêu gọi

ĐK: Chỉ có Chúa thôi cho con sự sống muôn đời. Ngài là tình yêu cho con sống đời hạnh phúc. Chỉ có Chúa thôi có quyền trên toàn thế giới, vì Ngài toàn năng chịu chết và đã sống lại

1/ Có nhiều tiền bạc con mua được nhà lớn, nhưng không mua được tổ ấm an hòa. Có nhiều uy quyền bao người tìm kết bạn hiền, nhưng con không thể có được thần thánh trên trời

1/ Có nhiều tiền bạc con mua được giường quý, nhưng không mua được một giấc êm đềm. Có tiền có bạc mua được bao chiếc đồng hồ, nhưng con không thể mua được ngày tháng trên đời

1/ Có nhiều tiền bạc con mua được bác sĩ, nhưng không mua được cuộc sống an toàn. Có tiền có bạc mua được lời chúc tụng mình, nhưng không mua được trái tim yêu mến chân thành