GỌI TÊN CON
Lm. Pet Huy Hoàng

ĐK: Gọi tên con, yêu thương Chúa gọi tên con. Từ khi con trong lòng mẹ, khi con chưa vào trần thế. Ngài yêu thương đã nhắc đến tên con. Tên con Chúa ghi sâu vào lòng, dẫu biết con lỗi lầm yếu đuối trong thân phận. Ngài vẫn yêu mỗi ngày gọi tên con

1/ Chúa gọi con từ trong sâu thẳm lương tâm, tiếng Ngài dù rất âm thầm nhưng vang dội vào trí lòng con. Chúa gọi con qua những chuyện vui chuyện buồn, giữa đời trần thế vô thường, gọi con đi tìm trời yêu thương

2/ Chúa gọi con, gọi con qua người chung quanh, bao lời gọi rất chân thành, giúp con vượt cạm bẫy trần gian. Chúa gọi con theo Chúa để dâng cuộc đời, hiến mạng chịu chết cho người, dù đau thương mà hồn an vui

3/ Chúa gọi con, nhiều khi con chẳng lưu tâm nên đời phạm những lỗi lầm khiến trí lòng chẳng chút bình an. Chúa gọi con qua những việc con phải làm, trách nhiệm cần phải chu toàn, để anh em được tràn thiên ân

4/ Chúa gọi con, để con nên bạn tâm giao chia sẻ tình nghĩa dạt dào, biết hướng tìm hạnh phúc trời cao. Chúa gọi con ôi tiếng gọi quá nhiệm mầu, tiếng gọi mời mãi ngọt ngào, gọi con dâng trọn niềm tin yêu