BÊN MÁNG CỎ
Ngọc Linh

1. Quỳ đây bên máng cỏ con mở bàn tay dâng Hài Nhi của đêm đông tấc lòng con mến thương. Tấc dạ con vấn vương Chúa sinh trong nơi khốn cùng. Ai có hiểu được tình thương Chúa khôn lường.

ĐK. Tay con không có vàng cũng chẳng có nhũ hương để mà dâng Ngài tạ ơn trong đêm Chúa xuống trần khai sinh ngày cứu rỗi. Sương rơi bao giá lạnh chút tình con đến hiến dâng ấm lòng giấc ngủ Hài Nhi xin ơn giáng sinh an bình ngự vào hồn con bình an.

2. Quỳ đây bên máng cỏ con ngỏ lời thưa Chúa là Vua của sinh linh cớ gì Chúa giáng sinh. Có gì Chúa xuống đây hóa thân mang phận kiếp người. Ai có hiểu được tình thương Chúa cao vời.