TƯỞNG RẰNG CÓ LÚC
Trùng Dương


1. Tưởng rằng có lúc Chúa sẽ thất vọng sinh ra con người sống trong bầu trời. Tưởng rằng có lúc Chúa sẽ thất vọng sinh xuống gian trần đau thương cùng tận. Tưởng rằng có lúc Chúa sẽ nổi giận con người tranh chấp chém giết tang thương. Tưởng rằng có lúc Chúa sẽ nổi giận tội lỗi ngập tràn đau thương bạo tàn.

ĐK. Không, Ngài không nghĩ thế. Nhưng Ngài thương cứu rỗi vì tình Ngài bao la hải hà. Ngài yêu thương con hy sinh mạng sống. Ngài yêu thương con chết treo thập tự. Nhưng chờ mong sám hối. Nhưng Ngài luôn thứ tha vì tình Ngài khoan dung lạ lùng. Ngài yêu thương con không bờ không bến. Ngài yêu thương con đâu mong đáp đền.

2. Tưởng rằng có lúc Chúa sẽ thất vọng bao nhiêu con người dối gian tội đời. Tưởng rằng có lúc Chúa sẽ tiêu diệt cho hết gian tà riêng ai thật thà. Tưởng rằng có lúc Chúa sẽ khổ sầu con người gian dối sống mãi buông trôi. Tưởng rằng có lúc Chúa sẽ khổ sầu tội lối ngập đầu gieo bao hận sầu.

3. Tưởng rằng có lúc thế giới tan tành tiêu vong con người sống trên cõi đời. Tưởng rằng có lúc thế giới tan tành bao nhiêu thù hận gieo trên đường trần. Tưởng rằng có lúc Chúa sẽ thất vọng con người chung sống oán ghét giao tranh. Tưởng rằng có lúc Chúa sẽ thất vọng cuộc sống bội bạc gieo bao lầm lạc.