TRỜI CAO ƠI
Trùng Dương


ĐK. Trời cao ơi bao la bát ngát mây xanh. Ngàn mây hỡi xin mau mưa Đấng cứu tinh. Trời cao ơi mênh mông có biết hay không. Ngần ngại chi mưa Đấng cứu tinh xuống trần.

1. Bao diệu kỳ Ngài đã tác sinh con người. Vì tình yêu Ngài cho Con một xuống thế. Để cứu thoát Chúa đến cứu độ trần gian. Cuộc sống biết bao lầm than.

2. Đây loài người, cuộc sống biết bao đau buồn. Nhìn trời cao cầu mong Ngôi Lời xuống thế. Để cứu rỗi Chúa đến chết vì tình yêu thập giá ngất cao chiều nao.

3. Đây đường đời trần thế rắc gieo u sầu. Đời khổ đau chờ mong Con Ngài sớm tối. Để dẫn lối Chúa bước đến từ trời cao, trần thế ngóng trông dường bao.

4. Trên đường trần hạnh phúc vẫn như xa vời, đời về đâu? Chờ mong Con Ngài dẫn bước. Cùng bước tới vì Chúa chính là tình yêu, cuộc sống biết bao huyền siêu.