TRẦN THẾ CHÚA ĐÃ ĐI QUA
Trùng Dương


1/ Lạy Chúa con đường trần thế Ngài đã đi qua, khổ đau xót xa tủi nhục phong ba trên thập tự giá. Lạy Chúa con đường trần thế Chúa đến nơi đây, thập giá trên vai đầu đội mão gai vì thương nhân loại.

ĐK. Chúa ơi, tình Chúa bao la Ngài yêu thương con không bờ không bến. Ngài yêu thương con hy sinh mạng sống chết đau tủi nhục trên thập tự giá. Chúa ơi, tình Chúa khoan dung, Ngài yêu thương con nên Ngài tha thứ. Ngài yêu thương con quên đi lầm lỗi chết trên thập tự để cứu độ con.

2/ Lạy Chúa con đường thập giá Ngài chết thương đau, để cho mãi sau mọi người yêu nhau đi về nước Chúa. Lạy Chúa con đường thập giá Chúa đã hy sinh, trần thế điêu linh để được hiển vinh Ngài đã sống lại.

3/ Lạy Chúa con đường nghèo khó cuộc sống gian nan Ngài không thở than, Lời Ngài trao ban Tin Mừng cứu rỗi. Lạy Chúa con đường nghèo khó Chúa đến yêu thương, trần thế thê lương tội đời vấn vương chìm trong khổ sầu.