TÌNH YÊU THẬP TỰ
Trùng Dương


1/ Một tình yêu bao la là tình yêu Thiên Chúa rất bao la. Ôi rất bao la tuyệt vời. Vũ trụ vận hành tạo vật cộng sinh trên bầu trời trăng sao lấp lánh rất bao la, ôi rất bao la tuyệt vời. Tác tạo con người như là hồng ân cho Con Ngài sinh xuống gian trần rất bao la, ôi rất bao la tuyệt vời.
Nhưng con người không nhận biết Ngài đã lên án đã chối từ và treo lên thập giá. Cho thương đau cho bơ vơ, cho tủi nhục cô đơn lệ máu. Nhưng Chúa mãi yêu con và cứu độ con dìu bước con đi qua nẻo đường gian nguy. Đây Chúa nói cho con thập giá đời con hãy vác theo Ta thập giá trên đường trần.

2/ Một tình yêu bao la là tình yêu Thiên Chúa rất bao la. Ôi rất bao la tuyệt vời. Đất rời giao hòa ôi kỳ diệu thay trên bầu trời trong xanh chiếu sáng rất bao la, ôi rất bao la tuyệt vời. Vũ trụ vạn vật bao la kỳ công cho con người làm chủ muôn loài. Rất bao la ôi rất bao la tuyệt vời.
Nhưng con người mang nhiều lỗi lầm đã tranh chấp gây oán thù để quên đi phẩm giá. Đem tang thương, đem chia ly đem hận sầu quên đi lời Chúa. Nhưng Chúa đã đến nơi đây dọi sáng niềm tin tình Chúa bao la muôn ngàn đời yêu ta. Đây Chúa nói cho con hạnh phúc đời con hãy sống yêu thương như Chúa yêu mọi người.