HÌNH NHƯ LÀ THỬ THÁCH
Trùng Dương


1/ Hình như Ngài gửi thử thách đến cho con. Bao đau thương gian nan vội đến ngập tràn. Tưởng như chừng vực sâu u tối vây quanh. Con chìm sâu bơ vơ thất vọng buồn đau.

ĐK. Lạy Ngài xin đi cùng con khi gian nan khốn khó hiểm nguy, khi đau thương sóng gió ngại chi vững tin nơi Ngài để con bước tới. Lạy Ngài xin đi cùng con khi phong ba bão tố trần gian bao gian nan thử thách vượt qua vững tin nơi Ngài Ngài luôn thương con.

2/ Hình như Ngài gửi thử thách đến cho con. Trong bơ vơ gian truân ngập lối đường trần. Tưởng như chừng chìm trong nguy khó không thôi. Cho đời con đau thương chán chường cậy trông.

3/ Hình như Ngài gửi thử thách đến cho con. Trong tâm tư cô đơn lạc lối đường về. Tưởng như chừng vùi trong đêm tối mênh mông. Cho hồn con hoang mang thất vọng niềm tin.