MỘT ĐỜI NGỢI CA
Trùng Dương


ĐK. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca, muôn đời con sẽ cảm tạ muôn hồng ân Chúa chan hòa.

1/ Tình Ngài yêu con từ trước muôn đời. Chúa dẫn con đi qua từng chặng đường, đường đi trăm hướng. Cho con biết rằng ý Chúa quan phòng, đường đời con đi Chúa đã chép ghi đã có chương trình.

2/ Tình Ngài yêu con từ thuở xa vời. Chúa đến nơi đây, bên từng phận người, cùng con đi tới. Cho con biết rằng, ý Chúa nhiệm mầu, tình Ngài yêu con, đến hết núi non, vẫn sánh đâu bằng.

3/ Tình Ngài yêu con từ thuở đời đời. Chúa đã yêu thương, con người tội đời, Ngài luôn tha lỗi. Cho con biết rằng ý Chúa quan phòng, tình Ngài bao la, vẫn mãi thiết tha cứu rỗi con người.