SUY TƯỞNG
Trùng Dương


1/ Nhìn trời bao la trăng sao lấp lánh bầu trời trong xanh, vũ trụ vận hành vạn vật mong manh nay còn mai mất. Từng ngày qua đi vòng quay sớm tối đời là mây trôi. Chết hay đổi dời là do Chúa thôi ý Chúa nhiệm mầu.

ĐK. Tại sao? Tại sao Chúa đến nơi đây. Tại sao? Tại sao? Chúa mãi thương con và chết cho con thập giá đường trần. Tại sao? Tại sao thế giới hôm nay. Tại sao? Tại sao? Không hết thương đau để mãi thương nhau hạnh phúc bền lâu.

2/ Biển trời bao la con đây nhỏ bé hạt bụi hư vô giữa nơi biển hồ mà Ngài thương con không bờ không bến. Vạn vật mênh mông luôn vươn sức sống tưởng chừng hư không vẫn luôn sống động là do Chúa thôi Chúa đã tạo dựng.

3/ Từng hạt cơm ngon bao nhiêu công khó nặng nhọc âu lo biết bao khổ sầu để Ngài lo cho gạo tiền cơm áo. Nhìn lại con đi cho con suy nghĩ đường đời con đi Chúa luôn quan phòng mà con đã quên để mất tình Ngài.