SAO LẠI SỢ HÃI?
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


1. Biển sóng thét gào giữa ba đào cơn bão lớn. Từng lớp dâng trào nước xô vào giữa muôn trùng. Người ở nơi nào để con thuyền đang chết đắm? Chúa ơi, chỗi dậy đe sóng biển: "Hãy lặng đi". Chợt gió bỗng ngừng biển im lặng trong giây lát. Vì sóng run sợ trước uy quyền Chúa đất trời. Thuyền lướt ba đào đến bến bờ xuôi theo gió. Dẫu cho gió mạnh hay bão bùng lòng đừng lo.

ĐK: Này con đức tin con đâu? Này con đức tin con đâu? Cớ sao sợ hãi khi gặp cơn giông tố. Dù có bão giông cuồng phong này con chớ lo sợ chi, bởi Ta hằng mãi luôn ủ ấp đời con.

2. Cuộc sống gian trần lắm thăng trầm như con sóng. Người thế tranh giành những hơn thiệt sống nhỏ mọn. Tìm kiếm danh lợi giữa chợ đời bao tranh chấp. Khuấy lên trong lòng bao oán thù và hờn căm. Nhìn sóng trong lòng giúp ta nhận ra lẽ sống. Để sóng mỗi ngày uốn tâm hồn sống tốt hơn. Đời sống gian trần sẽ mãi còn bao con sóng. Hãy luôn vững lòng nơi Chúa là nguồn cậy trông.

3. Nguyện Chúa giúp con giữ vững niềm tin nơi Chúa. Dù đã bao lần giữa gian trần trót lỗi phạm. Cuộc sống chơi vơi giữa biển đời bao sóng gió. Chúa ơi, dắt dìu con thoát khỏi mọi sự dữ. Lòng mến chân thành phó dâng trọn trong tay Chúa. Nhiều nỗi đau thương tiếp lắng lo với khó khăn. Tìm đến bên Ngài với tấm lòng tin tuyệt đối. Khấn xin ơn Ngài cho cõi lòng được bình an.