AI MUỐN THEO TA
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

ĐK: "Ai muốn theo Ta thì hãy từ bỏ chính mình. Hãy đến và theo Ta cùng vác thập giá mà theo Ta".

1. Ai muốn cứu mạng sống mình thì muôn đời sẽ mất. Còn ai hiến thân mình vì Ta sẽ được sự sống.

2. Theo Chúa khước từ danh vọng chẳng ham gì phú quý. Nguyện xin bước theo Ngài trọn đời dẫu nhiều khổ đau.

3. Theo Chúa chính là bỏ mình và cam chịu thử thách. Nguyện xin giúp con được bền tâm theo Ngài mọi nơi.

4. Gian khó, đắng cay chấp nhận đời con nguyện theo Chúa. Dù bao khó nguy chẳng từ nan theo Ngài mà thôi.